פרוייקטים

משתתפי התוכנית נחשפים להיבטים השונים של מדעי המחשב והרובוטיקה בסביבות למידה משחקיות משולבות הנפשות (אנימציות) ומדיה. הלמידה משלבת עבודה שיתופית ויצירתית בקבוצות, דרך התנסויות מגוונות, במטרה לפתח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ולתרגל מיומנות של חשיבה לוגית אלגוריתמית.

יעדי התוכנית:

 1. פיתוח וקידום אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בדגש על תהליכי הוראה ולמידה. 
 2. שילוב החינוך הטכנולוגי בשלבי הגיל המוקדמים.
 3.  פיתוח מיומנויות שימוש ביישומי מחשב הכוללות: מיומנות הפשטה, ניתוח ומימוש פתרון בעיות/משימות.

מטרות התוכנית:

 1. היכרות עם עולם מדעי המחשב ובמרכזו פתרון בעיות ויישום הפתרונות באמצעות חשיבה אלגוריתמית.
 2. הקניית מושגים בסיסיים בחשיבה לוגית ובחשיבה אלגוריתמית בדרך חווייתית ובשילוב פעילויות רבות ממוחשבות ולא ממוחשבות. יושם דגש על פעילויות חווייתיות יחד עם פעילויות תכנותיות משולבות עם מערכת רובוט. כל הפעילויות יהיו מותאמות לשכבת הגיל.
 3. הבנת תהליכי פתרון בעיות ומימוש הפתרון (באמצעות שפת מחשב) תוך כדי שימוש בשלבים של תכנון; בנייה ובדיקת אלגוריתם כללי; כתיבת אלגוריתם מילולי; תכנון המרכיבים של היישום (באמצעות כלים שונים) ויישום הפתרון במערכת הרובוט.
 4. שילוב בין-תחומי – שימוש במדעי המחשב ככלי ללימוד תחומי ידע אחרים.
 5. פיתוח כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחיזוק חשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון.
 6. פיתוח כישורים של עבודת צוות לפתירת בעיות מורכבות ולביצוע מיזמים בהיקפים שונים.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

מטרת התכנית:

התלמידים יכירו 20-30 שירים במהלך השנה, יחשפו לידע אודות השיר, יעמדו על הערכים בהם עוסק השיר, ויפתחו את היום באופן משמעותי חוויתי ורגשי.

התוכנית מבוססת על ארבעה נדבכים:

 • שירה – השיר יושר בפתיחת היום. מומלץ שאותו שיר יושר במהלך שבוע על מנת לאפשר הכרת השיר והפיכתו לידידותי ומשמעותי.
 • שיחת בוקר – לאחר השירה תתקיים שיחה על רגשות העולים מן השיר.
 • לימוד – למידת השיר לעומקו: עיסוק בערכים העולים מן השיר, יצירת זיקה לארון הספרים היהודי ועיסוק בהקשרים לתרבות היהודית-ישראלית. דבר זה יתקיים בשיעור הראשון של היום או במסגרת שיעורי תרבות יהודית-ישראלית.
 • מוזיקה – בשעורי המוזיקה ייבחנו היבטים  מוזיקליים הבאים לידי ביטוי במנגינה ובתזמור.

פרטי קשר

08-8531975

הארז 6, אשדוד
 
geulim14@gmail.com
 

צרו קשר