אודות

חזון בית הספר

בית ספר "גאולים" שואף להיות בית חינוך איכותי ומקצועי המכוון ומוביל את תלמידיו לקיום חברה רב תרבותית המבוססת על יחסים שוויוניים וסובלניים בין חבריה, תוך חיזוק תחושת השייכות של היחיד לבית הספר, לחברה ולמורשת ישראל. 

בית ספר "גאולים" שואף להיות בית חינוך איכותי ומקצועי המכוון ומוביל להטמעת תהליכי למידה המזמנים ללומדים חוויית למידה רגשית, חברתית וקוגניטיבית בסביבה עדכנית ומאתגרת, תוך מתן מענה מותאם לכל תלמיד למימוש יכולותיו וכישוריו ולקידום הישגים.

תפיסה חינוכית

  • בית הספר מכוון להתפתחות מקצועית מתמדת של צוות ההוראה, תוך עידוד אחריות, שיתופיות, ייחודיות והתחדשות ברוח הזמן והתקופה.
  • בית הספר מאמין בטיפוח ״אחדות מתוך ייחודיות״ , תוך הכרת התרבויות השונות המאפיינות את אוכלסייתו והתייחסות מכבדת כלפיהן.
  • בית הספר מעודד מעורבות חברתית פעילה מובילה לחיזוק תחושת השייכות לסביבה לבית הספר ולהקהילה.
  • בית הספר מחנך את תלמידיו ברוח מורשת ישראל תוך שימת דגש על ערכים של דמוקרטיה, סובלנות, דרך ארץ ועזרה הדדית.
  • בית הספר פועל לטיפוח אקלים לימודי-חברתי-ערכי בטוח ומוגן המושתת על דיאלוג מצמיח ומכבד בין כל שותפיו.
  • בית הספר פועל לקידום הישגים לימודיים תוך מתן מענה לשונות מיצוי מלוא יכולתם וכישוריהם של התלמידים.

לוח צלצולים

כיתות א׳, ב׳, ה׳

 

 

שעת סיום

שעת התחלה

1

08:50

08:00

2

09:40

08:50

הפסקת אוכל

10:00

09:40

 

הפסקה

10:15

10:00

3

11:00

10:15

4

11:45

11:00

הפסקת אוכל

12:00

11:45

 

הפסקה

12:10

12:00

5

12:55

12:10

6

13:40

12:55

הפסקה

13:45

13:40

7

14:30

13:45

8

15:15

14:30

כיתות ג׳, ד׳, ו׳

 

 

שעת סיום

שעת התחלה

1

08:50

08:00

2

09:40

08:50

הפסקה 

09:55

09:40

כניסה לכיתות

10:00

09:55

הפסקת אוכל

10:15

10:00

3

11:00

10:15

4

11:45

11:00

הפסקה

11:55

11:45

כניסה

12:00

11:55

הפסקת אוכל

12:10

12:00

5

12:55

12:10

6

13:40

12:55

הפסקה

13:45

13:40

7

14:30

13:45

8

15:15

14:30

פרטי קשר

08-8531975

הארז 6, אשדוד
 
geulim14@gmail.com
 

צרו קשר